Vol 4, No 4 (2019)

Vol. 4, No. 4, December, 2019

Table of Contents

Original Article

Wafaa Mostafa Ahmed Gamel, Hanan Elzeblawy Hassan, Alyaa Abdallah El-ezazy
PDF
p1
Nisha Nair
PDF
p27
Hawazen Rawas
PDF
p35
Chia-Shan Wu, Jiin-Ru Rong, Wen-Kuei Liao, Hsun-Wen Chang, Wei-Na Hsu
PDF
p42
Crystal L. Foster, Samuel P. Abraham, Deborah R. Gillum
PDF
p55
Pao-Yu Wang, Lee-Ing Tsao, Mei-Hsiang Lin, Chin-Ying Lee
PDF
p70